SANDI KOORDINATSANDI KOORDINAT Kunci : SIAGA BANTU (dapat diubah)
  
SIAGA
   
B
A
N
T
U
 
abcde
fghij
klmno
pqrst
uvwxyx
Contoh : ST AB AN IB GA GN SB
 Artinya : P E M B I N A

SANDI OBAT NYAMUKSANDI OBAT NYAMUK Kunci : Berputar dari pusat ke arah utara, timur, selatan dan barat terus mengikuti arah jarum jam
 Contoh :

   G   
   A   
   L   
TNB.OTK
   M   
   I   
   A   
Artinya : LOMBA TINGKAT

SANDI SEMAPHORESANDI MERAH PUTIH


SANDI MARENGOS


SANDI KURUNG


SANDI TANGAN